पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: ‘आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ’ पोखरा क्षेत्रीय…

0 Comments

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: ‘आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ’

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: बनाउन लिएको ऋण तिर्न छैन सजिलो https://t.co/58jmzUovp3 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link