#पोखरा_अन्तरराष्ट्रिय_विमानस्थल भर्खर सञ्चालनमा आएको छ । यहाँबाट #अन्तरराष्ट्रिय…

0 Comments


#पोखरा_अन्तरराष्ट्रिय_विमानस्थल भर्खर सञ्चालनमा आएको छ । यहाँबाट #अन्तरराष्ट्रिय_उडान अझै शुरू भएको छैन । यो #दुर्घटना ले #अन्तरराष्ट्रिय_वायुसेवा_कम्पनीहरू लाई #पोखरा मा आउन रोक्न सक्छ ।
#ABHIYANDAILY #ANALYSIS #COMMENT #YETIAIRLINES #CRASH

https://t.co/3GThxgA0A1


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link