पोष्टमार्टम हुने शिक्षण अस्पताल र विमानस्थल क्षेत्रमा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्…

0 Comments


पोष्टमार्टम हुने शिक्षण अस्पताल र विमानस्थल क्षेत्रमा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्न रविको निर्देशन https://t.co/SE4PcwVbOJ


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link