प्रमले भनिसके कर्मचारिलाइ तलब खुवाउने पैसा नेपाल सरकारसग छैन भनेर ।महासय अझै अर…

0 Comments

प्रमले भनिसके कर्मचारिलाइ तलब खुवाउने पैसा नेपाल सरकारसग छैन भनेर ।महासय अझै अर्कै कुरा गर्नुहुदैछ। https://t.co/TLEHK2j0Rd


Source by 🇳🇵माइलो🇳🇵

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link