प्राधिकरणको जबरजस्तीमा प्रधानमन्त्री देउवाको हस्तक्षेप नागरिक उड्डयन प्राधिकरणक…

0 Comments


प्राधिकरणको जबरजस्तीमा प्रधानमन्त्री देउवाको हस्तक्षेप

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जबरजस्ती, गौतमबुद्धबाट उडान नगरेको भन्दै एनएसीको दिल्ली उडान रद्द https://t.co/2Gd2JTZQmr #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link