प्रि ओपन सेसनमा नेप्से सूचकमा सामान्य ह्रास #pre_open #nepse #NEPALIPAISA …

× How can I help you?
Share via
Copy link