फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा ६१.७९%ले बढ्दा ब्याज आम्दानीमा ९८.१%को छलाङ Bizsha…

0 Comments

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा ६१.७९%ले बढ्दा ब्याज आम्दानीमा ९८.१%को छलाङ Bizshala https://t.co/kb9y1JdPyZ


Source by bizshala

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link