बाणिज्य बैकहरुको नाफा, व्याजदरको नालिवेली र हालको तरलताको सम्वन्धमा मेरा विचारहर…

0 Comments

बाणिज्य बैकहरुको नाफा, व्याजदरको नालिवेली र हालको तरलताको सम्वन्धमा मेरा विचारहरु प्रस्तुत गरेको छु। यहाँहरुको कमेन्ट्स अपेक्षित छ।
https://t.co/zpjHEcxbFp


Source by Parshuram Kunwar Chhetri

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link