बैंकका शाखाबाट असोज २ गतेदेखि नयाँ नोट सटही, राष्ट्र बैंकमा गए अहिले पाइन्छ, बोर…

0 Comments


बैंकका शाखाबाट असोज २ गतेदेखि नयाँ नोट सटही, राष्ट्र बैंकमा गए अहिले पाइन्छ, बोरै बोकेर लाइनमा
https://t.co/pDLY7H84LU


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link