बैंकका सञ्चालकहरुले बैंकबाट तलब पाउँदैनन्, तर भत्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा भने क…

0 Comments

बैंकका सञ्चालकहरुले बैंकबाट तलब पाउँदैनन्, तर भत्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा भने करोडौ रुपैयाँ लिन्छन् । https://t.co/NET4zZmBU4


Source by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link