बैंकले उठाए वर्षकै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ५० अर्बको रिपो, ७.५४ % मा पनि पैसा प…

0 Comments


बैंकले उठाए वर्षकै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ५० अर्बको रिपो, ७.५४ % मा पनि पैसा पाए https://t.co/n1m8barqXL


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link