#बैंकिङ प्रणालीमा #तरलता सहज हुँदै गएपछि Nepal Rastra Bank ले बजारमा पैसा पठाउने…

0 Comments


#बैंकिङ प्रणालीमा #तरलता सहज हुँदै गएपछि Nepal Rastra Bank ले बजारमा पैसा पठाउने मौद्रिक औजार #रिपो को #ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ ।

#abhiyandaily #news #nrb #interestrate
https://t.co/ibL6tgboVh


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link