बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिरकै ब्याजलाई पुसमा पनि निरन्तरता दिए, तरलता संकट …

0 Comments


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिरकै ब्याजलाई पुसमा पनि निरन्तरता दिए, तरलता संकट गहिरिने अनुमान https://t.co/M3Z2sfff8W #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link