बोर्डको कारबाहीमा परेका गुरुप्रसाद अझै रिडीको अध्यक्ष कायम, बिजपाटीले प्रश्न गर्…

0 Comments

बोर्डको कारबाहीमा परेका गुरुप्रसाद अझै रिडीको अध्यक्ष कायम, बिजपाटीले प्रश्न गर्दा जङ्गीए https://t.co/1xs5cGETvU


Source by bizpati®

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link