ब्याज आम्दानी बढे पनि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको नाफामा संकुचन, एनपीएल झनै बढ्यो B…

0 Comments

ब्याज आम्दानी बढे पनि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको नाफामा संकुचन, एनपीएल झनै बढ्यो Bizshala https://t.co/1NianvVkFc


Source by bizshala

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link