ब्याज भुक्तानी झन्डै दुई गुणा बढ्दा हाइड्रोको नाफामा असर, बढेको विद्युत बिक्री आ…

0 Comments

ब्याज भुक्तानी झन्डै दुई गुणा बढ्दा हाइड्रोको नाफामा असर, बढेको विद्युत बिक्री आयले पनि थेगेन https://t.co/5v77UXm1G2 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link