ब्रोकरको कमिसन घटाउनेभन्दा पनि यसमा वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छः ब्रोकर संघका अध्य…

0 Comments

ब्रोकरको कमिसन घटाउनेभन्दा पनि यसमा वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छः ब्रोकर संघका अध्यक्ष सापकोटा (अन्तर्वार्ता)
https://t.co/8EtiJYsMhP


Source by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link