भारतबाट कपडाको अवैध आयात, छैन रोक्ने कुनै योजना भारतबाट आउने कपडा वैध भन्दा अवै…

0 Comments


भारतबाट कपडाको अवैध आयात, छैन रोक्ने कुनै योजना

भारतबाट आउने कपडा वैध भन्दा अवैध धेरै, सरकारसँग छैन कुनै रोक्ने योजना, ‘अवैध रुपमा २० लाख थान भाइरल साडी भित्रियो’
https://t.co/yBZBPOZJNW


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link