भारतमा सुजुकीले ४० वर्षको भयो, विद्युतीय गाडी र ब्याट्री उत्पादन गर्न दुईवटा प्ल…

0 Comments


भारतमा सुजुकीले ४० वर्षको भयो, विद्युतीय गाडी र ब्याट्री उत्पादन गर्न दुईवटा प्लान्ट थपिए https://t.co/WGIvq39kt8 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link