भारतले चामल र धानको निर्यातमा कर लगाएपछि दशैँमै नेपालमा २० प्रतिशत महँगी बढ्ने …

0 Comments


भारतले चामल र धानको निर्यातमा कर लगाएपछि दशैँमै नेपालमा २० प्रतिशत महँगी बढ्ने https://t.co/7a9mGR85Uj


Source by Me Niroj

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link