भारतले दिने ५० हजार टन गहुँले अहिलेको आवश्यकता धान्छ ? भारतले ५० हजार टन गहुँ द…

0 Comments


भारतले दिने ५० हजार टन गहुँले अहिलेको आवश्यकता धान्छ ?

भारतले ५० हजार टन गहुँ दिँदा मैदाको मूल्य १० प्रतिशत घट्ने, आयात प्रक्रिया अन्योल, गलत तथ्यांकले माग भन्दा कम आयातको अनुमति https://t.co/WOxSRkiZxf #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link