भारुमा द्विपक्षीय व्यापार गर्न करिब ३५ देशहरुको चासो, कारोबार संयन्त्रबारे सचेतन…

0 Comments


भारुमा द्विपक्षीय व्यापार गर्न करिब ३५ देशहरुको चासो, कारोबार संयन्त्रबारे सचेतना अभियान पनि सुरु
https://t.co/4FErOnJAu6
#INDIAN #BHARU #NEPALIPAISA https://t.co/7DdlZVYr3t


Source by Nepali Paisa

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link