मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउँदै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बायोग्यास प्लान्ट, एक हजार घरल…

0 Comments

मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउँदै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बायोग्यास प्लान्ट, एक हजार घरलाई दिइने – BikashNews https://t.co/zbMWaP6NNa


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link