मतदाताले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्छु : कृष्णगोपाल श्रेष्ठ – Bika…

0 Comments

मतदाताले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्छु : कृष्णगोपाल श्रेष्ठ – BikashNews https://t.co/yjRZm5hVwl


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link