मतदाता भन्छन् – ‘निर्वाचनपछि पनि काम गरेर खान पाइयोस्, सुखसँग रमाएर बाँच्न पाइय…

0 Comments

मतदाता भन्छन् – ‘निर्वाचनपछि पनि काम गरेर खान पाइयोस्, सुखसँग रमाएर बाँच्न पाइयोस्’ https://t.co/GfCh9u9wg6 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link