मदिरामा कर बढाएर राजस्व बढाउने नीति यसरी हुँदैछ फेल, गत वर्ष भन्दा कम उठ्यो सरक…

0 Comments

मदिरामा कर बढाएर राजस्व बढाउने नीति यसरी हुँदैछ फेल, गत वर्ष भन्दा कम उठ्यो

सरकारको कर नीतिमा प्रश्न, ‘लिटरमै २ सय रुपैयाँभन्दा बढी बढाउँदा किन कम उठ्यो राजस्व’ https://t.co/oiF4UhY4lE #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link