मन्त्रालयले १७ कात्तिक १७ गते मै दोस्रो बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ ।सरकारसँग…

0 Comments


https://t.co/yRkfTjhePB
मन्त्रालयले १७ कात्तिक १७ गते मै दोस्रो बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ ।सरकारसँग भने पर्याप्त खोप छैन र पूर्व तयारी पनि छैन । #abhiyandaily #newbusinessage #aarthikabhiyan #coronavirus


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link