महँगो ब्याजको असर: न ऋण माग्न आउँछन्, न बैंक नै दिन्छन् ब्याज महँगो भएपछि ऋणको …

0 Comments

महँगो ब्याजको असर: न ऋण माग्न आउँछन्, न बैंक नै दिन्छन्

ब्याज महँगो भएपछि ऋणको माग लगभग शून्य, माग्न आउनेलाई पनि खाली हात पठाउन बैंक बाध्य https://t.co/Qc7Msxhu12 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link