महँगो ब्याजमा पनि बैंकमा ८/१० अर्ब रुपैयाँ ऋणको माग बढेको ब्याजमा पनि ऋणको माग:…

0 Comments


महँगो ब्याजमा पनि बैंकमा ८/१० अर्ब रुपैयाँ ऋणको माग

बढेको ब्याजमा पनि ऋणको माग: प्रत्येक बैंकमा ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँको फाइल अड्कियो, पालो कुरेर मात्र ऋण पाइने अवस्था
https://t.co/yrXL5JSfiV


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link