माथिल्लो अरुणमा ३२ अर्बको सेयर सर्वसाधारणलाई, १०६१ मेगावाटको आयोजनामा मिश्रित लग…

0 Comments


माथिल्लो अरुणमा ३२ अर्बको सेयर सर्वसाधारणलाई, १०६१ मेगावाटको आयोजनामा मिश्रित लगानी
https://t.co/E3ov1gvRju


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link