मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिजुली, विद्युत गृह नबन्दासम्म जेनेरेटरबाट…

0 Comments


मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिजुली, विद्युत गृह नबन्दासम्म जेनेरेटरबाट उज्यालो https://t.co/NqP1Kyg1sZ #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link