मेराे बिचारमा अब बिस्तारै किन्न थाले हुन्छ। मैले चै आजबाट किन्न थाले …

Share via
Copy link