मेरो पनि एउटा प्रेस्क्रिप्सनः राज्य दोहनकारी हेइन उत्पादनमुखी हुनुपर्यो। बॅाकि य…

0 Comments

मेरो पनि एउटा प्रेस्क्रिप्सनः राज्य दोहनकारी हेइन उत्पादनमुखी हुनुपर्यो। बॅाकि युवराज खतिवडाको नयाँ अर्थमन्त्रीलाई प्रेस्क्रिप्सन बाट ।https://t.co/y8YS3TkjYZ


Source by Subhash Nepali

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link