मौसमी प्रतिकुल हुँदा लुक्ला उडान बिहानैदेखि अवरुद्ध, अरु गन्तव्यमा भने उडान सामा…

0 Comments


मौसमी प्रतिकुल हुँदा लुक्ला उडान बिहानैदेखि अवरुद्ध, अरु गन्तव्यमा भने उडान सामान्य https://t.co/HyLin5iRiI #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link