म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइन बोर्ड टाँस्ने तर भ्रष्टाचार बाहे…

0 Comments


म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइन बोर्ड टाँस्ने तर भ्रष्टाचार बाहेक अरु गर्दै नगर्ने: प्रचण्ड https://t.co/H6lvQittytSource by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link