यो FNCCI भन्ने सँस्था वास्तवमा बन्द हुनुपर्छ । वित्तिय अराजकताको उद्गम स्थल नै य…

0 Comments

यो FNCCI भन्ने सँस्था वास्तवमा बन्द हुनुपर्छ । वित्तिय अराजकताको उद्गम स्थल नै यो FNCCI हो। विगत १० बर्षको समयावधिमा जब जब FNCCI को चूनाव आएको छ, त्यही समयमा वित्तिय क्षेत्रलाई निशाना बनाईएको छ।
@fncci_nepal
@anjanfncci
@ChandraPDhakal
@golchha_shekhar

https://t.co/4KDSbfPUvP


Source by Sun Add (मानव, पृथ्वीबासी, नेपाली तर दल आबद्ध हैन)

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link