राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ब्याजसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम कोष लागत प्रतिशत, अनिव…

0 Comments


राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ब्याजसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत तथा सञ्चालन लागत प्रतिशतलाई जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।

#abhiyandaily #analysis #oped #intrerestrate #nrb
https://t.co/dCey1qLe5z https://t.co/sbDLOgue70


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link