लाइसेन्सको सिस्टममा यातायातलाई नै भेन्डर लक ! ८० करोड लागतमा मद्रासले निर्माण ग…

0 Comments


लाइसेन्सको सिस्टममा यातायातलाई नै भेन्डर लक !

८० करोड लागतमा मद्रासले निर्माण गरेको स्मार्ट लाइसेन्सको सिस्टममा विभाग लाचार बन्दै https://t.co/v5K547oD5x #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link