लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्कामा ४५ करोड ‘सेटिङ’ प्रकरणः अदालतले भन्यो, ‘काम रोक्नू’ …

0 Comments


लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्कामा ४५ करोड ‘सेटिङ’ प्रकरणः अदालतले भन्यो, ‘काम रोक्नू’ https://t.co/FvBIbvswoF


Source by Me Niroj

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link