‘वर्षमा ७० वटा प्रदर्शनी गर्न सके १४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ, लाखौंले रोजगा…

0 Comments

‘वर्षमा ७० वटा प्रदर्शनी गर्न सके १४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ, लाखौंले रोजगारी पाउँछन्’ – BikashNews https://t.co/4mhOFWrWn9


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link