वाग्मती सरकार किन घटाउन खोज्दैछ लाइसेन्स कोटा? लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंकभार लागु…

0 Comments


वाग्मती सरकार किन घटाउन खोज्दैछ लाइसेन्स कोटा?

लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंकभार लागु गर्ने बहानामा कोटा घटाउने वाग्मतीको तयारी
https://t.co/LXwjU96feq #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link