सचिव रेग्मीले अहिलेसम्म बचतकर्ताले मागदाबी गरेको एक अर्ब ४४ करोड रकममध्ये ४५ करो…

0 Comments

सचिव रेग्मीले अहिलेसम्म बचतकर्ताले मागदाबी गरेको एक अर्ब ४४ करोड रकममध्ये ४५ करोड रकम फिर्ता गरिसकेको र बाँकी रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी विकास समितिबाट पहल भइरहेको बताए ।
https://t.co/ReXKGU0hBO


Source by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link