सचिव साटफेर: ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी घिमिरेलाई, तिवारी जल तथा ऊर्जा आयोगमा, सिंच…

0 Comments


सचिव साटफेर: ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी घिमिरेलाई, तिवारी जल तथा ऊर्जा आयोगमा, सिंचाईमा शर्मा https://t.co/e3KksuWKXi #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link