सञ्चालकले ऋण अपचलन गरेपछि सुपर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा…

0 Comments

सञ्चालकले ऋण अपचलन गरेपछि सुपर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा https://t.co/8hXLa7XwSy


Source by Puspa Dulal

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link