सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून संशोधनको हतारः विदेशी टोलीले न्यूरोडमा सुन किन्न गएर जा…

0 Comments

सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून संशोधनको हतारः विदेशी टोलीले न्यूरोडमा सुन किन्न गएर जाँच्यो

सरकार किन सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून फेर्दैछ? ‘विदेशीले न्यूरोडमा १० तोला सुन किन्न खोज्दा पनि केवाइसी भराइएन’ https://t.co/pVrx9ZRCed #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link