सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति वैदेशिक सहायता लिँदैछ ? एक दर्जनभन्दा बढी साझेदारस…

0 Comments

सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति वैदेशिक सहायता लिँदैछ ? एक दर्जनभन्दा बढी साझेदारसँग पहल https://t.co/N94F246HNy #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link