सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि खाद्यको खरिद लक्ष्य निर्धारण, चालु वर्ष ३२ हज…

0 Comments

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि खाद्यको खरिद लक्ष्य निर्धारण, चालु वर्ष ३२ हजार टन किन्ने https://t.co/BseuarUOMT #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link