सवा ४ अर्बको लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माणको पहिलो चरणको ठेक्कामा तीन वटा कम्पनी इच…

0 Comments


सवा ४ अर्बको लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माणको पहिलो चरणको ठेक्कामा तीन वटा कम्पनी इच्छुक https://t.co/SbJRWhC4jU #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link