#सहभागिता र #समावेशिता को कमीले गर्दा #संयुक्त_राष्ट्रसंघका छाता संगठनहरूको #कार…

0 Comments


#सहभागिता र #समावेशिता को कमीले गर्दा #संयुक्त_राष्ट्रसंघका छाता संगठनहरूको #कार्य_सम्पादन #प्रश्नको_घेरामा आएका छन् ।

#abhiyandaily #analysis #oped #G20
https://t.co/LrKHKv2ef4


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link