#सामाजिक_सुरक्षा मा राज्यको #व्ययभार थपिँदै जाँदा चालू #आर्थिक_वर्ष (आव) को ६ मह…

0 Comments


#सामाजिक_सुरक्षा मा राज्यको #व्ययभार थपिँदै जाँदा चालू #आर्थिक_वर्ष (आव) को ६ महीनामै सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ #खर्च गर्नुपरेको छ ।

#abhiyandaily #news #ssf
https://t.co/Vo3ybbrToT


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link